Všechny činnosti, které v podniku vykonává kterýkoliv člověk, jsou části procesu. Často však nad těmito akcemi nemáte kontrolu ani jistotu, jaký bude výsledek. Když změníte neřízené procesy v řízené, říkám jim inteligentní, změníte tím všechno. Jediná nevýhoda tohoto mapování procesů je, že se možná zděsíte, kolik jste toho o vlastní firmě do této chvíle nevěděli :-).