MARAJ MARTINA, MBA

POHODA NENÍ NÁHODA - Strategie a procesy prakticky

O MNĚ 

Jmenuji se Martina Maraj

Věřím, že pohoda v práci není náhoda, ale systematická a promyšlená organizace lidí a činností. Je to princip vědomého nastavení firmy od její vize, hodnot, strategie, až po definování procesů, odpovědností a způsobu měření dosahovaných cílů.

Specializuji se na analýzy a vizuální popis procesů s cílem jejich dalšího praktického využití pro rozvoj firmy – implementace, reimplementace nebo integrace SW, změny kompetencí, rozvoj zaměstnanců, motivační systém, zavedení reportingu podle BSC a podobných konceptů, automatizace, zvýšení výkonnosti a zlepšení efektivity v důsledku zkvalitnění toku procesů firmou.

Tyto popisy provádím takovým způsobem, aby obsahovaly i všechny dostupné manuály, návody a přílohy, takže se z nich stává jakási PROCESNÍ KNIHA, PROCESNÍ MANUÁL NEBO HOW-TO DO PŘÍRUČKA. Pokud máte ISO dokumentaci, je samozřejmostí jejich provázanost a podpora.

MOJE ODBORNOST A STRATEGICKÝ MANAGEMENT

V roce 2009 jsem  dokončila studium MBA na B.I.B.S. Brno, do kterého jsem se pustila, protože jsem chtěla pochopit firmu jako celek. Chtěla jsem vědět, jak funguje celý ten organismus, proč je v něm často tolik nefunkčních míst a jak se to dá změnit. Studim strategického řízení mi otevřelo nejen oči, ale i nový svět. 

Studium strategického konceptu řízení firmy mi ukázal nový rozměr jak firmu zlepšovat a řídit a tak jsem se v dubnu 2010 vydala na novou cestu – stala jsem se nezávislým poradcem pro strategie a procesy ve firmách. Znalosti, které jsem získala studiem a na projektech z praxe jsem mohla nabízet externě. Mohla jsem strategický koncept řízení firmy nabídnout všude tam, kde byly „hlavy otevřené“ a „myšlení štíhlé“. Tyto firmy totiž pochopily, že budoucnost a konkurence nečeká, ale klepe každý den na dveře.

ANALÝZA, REVIZE A TVORBA PROCESŮ FORMOU PROCESNÍCH MAP

Dalším průlomem pro mě bylo rozvinutí mé metodické práce pomocí tvorby procesů formou vizualizace. Každou část organizace – ať je to strategie, motivační systém, výrobní či obchodní procesy, vše dokážu pro zákazníka s jeho asistencí zakreslit do přehledné mapy. Do systému, který je jako mapa podnikem. V tomto přehledném a propojeném dokumentu tak lze uvidět každou nefunkční část, která brzdí výkonnost, zvyšuje pracnost, vytváří chybovost a nekvalitu nebo jen zbytečné nesrovnalosti mezi pracovníky. A když víme, kde je chyba, víme také jak ji odstranit.

CO VŠECHNO SE S TÍM DÁ DĚLAT

Nedostatky v systému lze řešit změnami kompetencí, optimalizací informačního systému, implementací IS, CRM či chytrých aplikací, digitalizací ručně vykonávaných činností, snížením zbytečné administrativy, lepší prací s daty, plánováním a zpětnou vazbou či predikcí podle relevantních a správně ukládaných dat.

Vytvořit z takového jasného přehledu akční plán, projekt nebo strategii pro změnu je pak již jen rutinní záležitost, která vás přivede tam, kam se potřebujete dostat.

JAK PRACUJI

  • mohu pro vás pracovat po určitý časový úsek jako interim manažer na  plný úvazek a vyřešit zadání, na kterém se dohodneme
  • nebo pro vás mohu pracovat na smlouvu o dílo na pravidelnou či nepravidelnou konzultační činnost a postupnými kroky realizovat ty části změny, které potřebujete 

POKUD VÁS ZAJÍMÁ COKOLIV Z TOHO, CO NABÍZÍM, NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT A MOC RÁDA SE U VÁS ZASTAVÍM NA NEZÁVAZNOU SCHŮZKU.

COKOLIV Z TOHOTO PLNĚ POCHOPÍTE, AŽ TO ZAŽIJETE NA VLASTNÍ KŮŽI.

Kontakt

Martina Maraj, MBA

Strategické a procesní poradenství  

Nádražní 373
763 62 Tlumačov
IČO 63362160

  maraj.martina@gmail.com
 +420 777 887 665

FINANČNÍ DOTACE NA VÁŠ PROJEKT

V roce 2020 jsem se stala Sdíleným Expertem programu PLATINN pod TIC Zlín, která nabízí firmám odbornou a finanční pomoc při realizaci inovačních aktivit.

Pokud byste měli zájem zdigitalizovat vaše procesy, můžete v tomto programu získat moje konzultace ve dvou fázích - první v rozsahu 40 hodin zcela ZDARMA a dalších 80 hodin se spoluúčastí 50%

Je to naprosto unikátní projekt Zlínského kraje zaměřený na podporu menších a středních firem v regionu. Můžete tak získat nejen Procesní příručku s popsanými hlavními procesy určenými k digitalizaci, ale také odbornou pomoc při výběhu vhodného SW nebo SW impementátora k navazující digitalizaci.

Neváhejte mě kontaktovat, pokud vás zajímá víc.

Procesy a SW

Během své praxe jsem spolupracovala s firmami, které využívají mnoho SW řešení pro řízení podniku - ať z oblasti ERP, projektového řízení nebo CRM. Zde jsou některá z nich: Helios Orange, Karat, SAP, K2, ABBRA, Pohoda, Bluejet, Raynet, Smartsheet, Freelo, Elixeum a další.

V současné době spolupracuji například se společností Elixeum s.r.o. Zlín. Pro zákazníky této mladé firmy realizuji procesní audity, díky kterým lze krásně propojit to, co fima potřebuje a co její implementační partner nabízí.

 Pokud by vás zajímala možnost jako procesně uchopit a digitalizovat vaši firmu v obou těchto fázích, neváhejte mě kontaktovat pro bližší informace.

Kontaktní formulář

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

6 + 6 =