Inteligentní procesy

Inteligentní procesy

Inteligentní proces poznáte snadno:

 •  Je možné ho vidět na jedné A4 jako soustavu logicky navazujích činností, vstupů a výstupů, které vedou k výsledku, jakým je kvalitní výrobek nebo služba v předpokládaném stavu a složení 🙂
 • každý mu rozumí a najdete tam odpovědi ke každé činnosti i osobě, která se v něm vyskytuje
 • obsahuje odkazy na všechny schválené formuláře, metodiky, upřesňující směrnice a další důležité dokumenty, které pracovník v procesu potřebuje, používá nebo musí v konkrétní situaci použít.
 • POKUD TAKTO POPÍŠETE SVÉ PROCESY, PAK HOVOŘÍME O PROCESNÍ KNIZE, NEBO PROCESNÍ PŘÍRUČCE NEBO TAKÉ O PROCESNÍM MANUÁLU

Hloupý proces  poznáte taky snadno:

 • Všichni o něm mluví, ale nikdy ho nikdo neviděl :-)) 

 A to se dá změnit! 

 • Pomohu vašim lidem jejich procesy popsat.
 • Najdeme vhodné metriky a měřítka, vydefinujeme společně všechny potřebné vstupy a výstupy. U tvorby procesu budou lidé, kteří mu nejvíce v detailu rozumí, protože je každý den vykonávají.
 • Proces schvalují nadřízení, kteří jeho správnost garantují
 • Proces doplní vaši ISO dokumentaci do neuvěřitelného detailu a může být cenným podkladem pro její zlepšení formou mnoha nápravných a preventivních opatření či námětů pro zlepšování
 • Stane se adaptační příručkou pro každého nového zaměstnance
 • Bude vodítkem pro zastupující kolegy v době nepřítomnosti
 • Vyjasní jakékoliv neshody mezi pracovníky na úrovni kompetencí a odpovědností
 • Ušetří čas na poradách a při hledání příčin problémů
 • stane se rychlým nástrojem pro zlepšování a optimalizace
 • ukáže vám jednoznačný směr při digitalizaci a implementaci nového SW,
 • Bude základem pro ZADÁVACÍ dokumentaci pro implementátora SE a garancí, že dostanete to, co jste si objednali

Budete se divit, co všechno se dozvíte o tom, kde máte překážky, kde plýtváte časem nebo kvalitou, kde vám utíkají informace a produktivita. Z překážek se stanou příležitosti.

Co dalšího vám tato analýza a popis procesů přinese?

„Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady.“ —  Tomáš Baťa

Inteligentní proces vám dá odpovědi:

 • co máte změnit ve vašem ERP abyste měli data, jaká potřebujete a ve složení v jakém potřebujete
 • jak máte rozdělené kompetence a činnosti mezi lidi či odděleni
 • která část procesu se musí automatizovat, protože tam ztrácíte čas, peníze nebo zákazníka
 • které lidi a jak máte motivovat, aby za poctivou práci mohli dostat poctivé peníze
 • kde máte největší rizika z pohledu dat, know how, kvality 
 • a mnoho a mnoho dalšího…

„Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele.“ —  Tomáš Baťa 

Tam kde pracujeme na procesech, se lidé z provozu stávají řediteli svých procesů. Firma tak získává pro každý z procesů svého majitele, který zná a má odpovědnost.

….proto miluju inteligentní procesy a nejen že je miluju, já je nejraději maluju 🙂 ….

máte u vás v podniku procesy jako procesní mapy, které má každý pracovník k dispozici, aby věděl, jaké jsou jeho kompetence, kdy a kam má co uložit, co a kde najde, jaká v procesu platí pravidla, předpisy, a jak se pozná, že je proces vykonáván správně? Máte takovou příručku, o které tady píšu? A když se stane, že jsou lidi na poradě ve při 🙂 tak se prostě podívají do procesu a najdou odpověď co kdo měl udělat nebo kde je v procesu nedostatek a je třeba to změnit? Nemáte? A chcete takové? Pokud ano, tak mi neváhejte zavolat nebo napsat.

„Touha stát se nepostradatelnými je pákou pokroku. Ale brzdou pokroku je naše touha zůstat nepostradatelnými.“                                                                                                             Tomáš Baťa

 

V roce 2020 jsem se stala Sdíleným Expertem programu PLATINN pod TIC Zlín. Tento projekt je stále aktivní a pomáhá podnikům v kraji na jejich cestě k inovacím. Pokud by vás zajímala možnost jako do projektu vstoupit, ráda se s vámi spojím pro více informací. Můžete získat až 120 konzultačních hodin pro inovace procesů ve vašem výrobním podniku.

Kontaktní formulář

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

7 + 1 =

Kontakt

Martina Maraj, MBA

Strategické a procesní poradenství  

Nádražní 373
763 62 Tlumačov
IČO 63362160

  maraj.martina@gmail.com
 +420 777 887 665

FINANČNÍ DOTACE NA VÁŠ PROJEKT

V roce 2020 jsem se stala Sdíleným Expertem programu PLATINN pod TIC Zlín, která nabízí firmám odbornou a finanční pomoc při realizaci inovačních aktivit.

Pokud byste měli zájem zdigitalizovat vaše procesy, můžete v tomto programu získat moje konzultace ve dvou fázích - první v rozsahu 40 hodin zcela ZDARMA a dalších 80 hodin se spoluúčastí 50%

Je to naprosto unikátní projekt Zlínského kraje zaměřený na podporu menších a středních firem v regionu. Můžete tak získat nejen Procesní příručku s popsanými hlavními procesy určenými k digitalizaci, ale také odbornou pomoc při výběhu vhodného SW nebo SW impementátora k navazující digitalizaci.

Neváhejte mě kontaktovat, pokud vás zajímá víc.

Procesy a SW

Během své praxe jsem spolupracovala s firmami, které využívají mnoho SW řešení pro řízení podniku - ať z oblasti ERP, projektového řízení nebo CRM. Zde jsou některá z nich: Helios Orange, Karat, SAP, K2, ABBRA, Pohoda, Bluejet, Raynet, Smartsheet, Freelo, Elixeum a další.

V současné době spolupracuji například se společností Elixeum s.r.o. Zlín. Pro zákazníky této mladé firmy realizuji procesní audity, díky kterým lze krásně propojit to, co fima potřebuje a co její implementační partner nabízí.

 Pokud by vás zajímala možnost jako procesně uchopit a digitalizovat vaši firmu v obou těchto fázích, neváhejte mě kontaktovat pro bližší informace.