Tímto prohlášením z nadpisu začal krásný čas práce na procesu Strategie s výkonným ředitelem jedné strojírenské firmy. I přesto, že tato firma je velmi úspěšná a léta se jí daří prodávat stroje po celém světě, slovo „strategie“ bylo stále čímsi, co nikdo nedokázal prakticky uchopit a co způsobovalo často rozčarování a nejasnosti na poradách vedení i na konci roku při vyhodnocení toho, kam se firma chtěla dostat a kam se ve skutečnosti dostala.

Mám-li být upřímná, tak toto byl první manažer, s kterým jsem strategii převedla do jednoduchého procesu na jednu A4 stránku.

Do té doby jsem i já věřila tomu, co jsem se naučila v minulosti, že definování strategie je složitá věc, která je popsána na mnoha dokumentech. Že musí obsahovat mnoho analýz a pohledů na vnější i vnitřní prostředí apod. Pokud jste se někdy podívali do knihkupectví do regálu strategie a management tak mi asi dáte zapravdu.

Co dělat, když máte před sebou velký úkol a málo času? Zjednodušovat!

Ze všech textů, prohlášení a přání jsme v prvním kroku zjednodušením a extrahováním vytvořili dokument na jednu A4 stránku. Z tohoto dokumentu vzniklo zadání pro každého odborného ředitele, aby vyhodnotil současný stav a vytvořil akční plán co vše může pro dosažení těchto „destinací“ udělat. Tyto akční plány samozřejmě musí obsahovat jednoznačné a měřitelné akce. Akční plány byly schváleny nebo změněny.

A jak budu vědět, že na konci roku opravdu tyto AP splní? Změla otázka ředitele.

 Logická otázka, která vycházela z praxe. Často je mnoho plánů, ale jen málo z nich je splněno. A to byl poslední krok tohoto procesu – namalovat proces 🙂

Strategie přeci není nic jiného než výrobní proces. Je to soustava činností, které vedou k nějakému výsledku, tzn. že i zde musí existovat kontrolní mechanismy a nápravná opatření. Že i zde potřebujeme odpovědné osoby, měřítka, zdroje, vstupy a výstupy. A tak se po krátké době tento proces opravdu zrodil! Přehledný, jasný, v každém kroku každý ze zúčastněných mohl vidět co má udělat, s kým, kam co má reportovat nebo směřovat. Jak se jeho výsledky projeví do hospodaření podniku i jeho roční prémie. Tato firma k procesu strategie nakonec vytvořila i proces porady vedení, kterým nádherně definovala obsah a rozsah každé z porad, aby lépe využila informace i čas na schůzkách strávený.