Zdá se vám takové prohlášení nadnesené? Zkuste se jen zamyslet, kolikrát během svého dne se svými lidmi mluvíte o tom, co si nepřejete, co se vám nelíbí, co zakazujete, co se nesplnilo, co se nepodařilo apod. Když se na to člověk zaměří, je až s podivem, jak moc je naše firemní komunikace prorostlá těmito nešvary staré doby. A když si uvědomíte, že se to děje, tak začnete pozorovat, jak se u toho ostatní chovají. Že místo dohod o spolupráci stále mezi lidmi a kolegy vznikají třenice o to, kdo co způsobil, kdo co má udělat, jak bude vypadat konečný podoba směrnice nebo procesu apod.

Negativita vyvolává negativitu. Na co se slovy zaměřujeme, toho dostáváme víc. Pokud byste chtěli změnit to, jak spolu ve firmě zaměstnanci i manažeři mluví, pokud byste chtěli vytvořit novou firemní kulturu naplněnou spíše pocitem, že jsme se dohodli a našli jsme společně řešení, pak k tomu existuje cesta.

Říká se tomu kruhová nebo nenásilná komunikace a mohu vám pomoci s tréninkem u vás nebo i mimo firmu. Tyto komunikační rozvojové programy realizuji s ověřenými partnery a výsledky se v týmu i celé firmě dostavují velmi rychle.  Tyto zážitkové rozvojové workshopy jsou pro lidi velmi zajímavé, protože to, co se zde učí o komunikaci praxí a cvičeními mohou aplikovat okamžitě a nejen ve firmě, ale i v osobním životě. A takový zaměstnanec je pak dvojnásobně dobrým zaměstnancem, protože je spokojený nejen v práci, ale i doma.

Photo by Helena Lopes on Unsplash

Pin It on Pinterest