SLUŽBY PRO FIRMY

SLUŽBY PRO FIRMY

Nabízím firmám cestu, jak z dobré firmy udělat vědomou firmu. Vědomá firma je taková, která si je v každém okamžiku vědomá toho, co dělá a proč to dělá – tzn. je sebe-vědomá. Nikoliv proto, jak silnou pozici má na trhu nebo jak direktivně řídí své lidi. Je si skutečně vědoma sama sebe – svých chyb, svých silných stránek, překážek s kterými se vyrovnává, procesů, které vykonává, strategií, kterou si definovala a kterou ví jak přenést do praxe a naplnit. Svými promyšlenými kroky pak ovlivňuje stávající firemní kulturu, spokojenost lidí v práci a dosahuje svých cílů radostněji. Vědomá firma je prorostlá novou formou komunikace, spoluprací a kreativitou. Vědomá firma je místo, kde stojí za to pracovat. 

Nabídka služeb pro firmy

Uvolnění kreativity

Hledáte-li novou formu setkání s vašim týmem, ať jako formu uvolnění kreativity, zlepšení spolupráce nebo jako formu odměny, nabízím vám možnost SPONTÁNNÍHO TVOŘENÍ AKRYLEM.

Jedná se o setkání, na kterém zažijete zázraky 🙂 Najdete v sobě talenty, o kterých jste netušili, že je v sobě máte. Uvolníte se, odpočinete si, najdete další motivaci k práci, cestu k sobě i k jiným.

Není třeba žádných znalostí ani vybavení. S mým vedením budete jen tvořit, dotýkat se, vnímat a obdivovat.

Pokud by vás zajímala taková forma setkání s vašimi lidmi, neváhejte mě kontaktovat. Připravím vám cenovou nabídku v závislosti na počtu lidí.

 

 

Strategie - její identifikace a převedení do praxe

Ve firmách se často setkávám se situací, kdy je strategie vnímána jako velmi imaginální záležitost a je velmi málo aplikovaná v praxi mimo vyhlášení ročních cílů. Přesto je to tak krásný proces, který dává firmě život a jasný směr! I strategie je soubor kroků a činností, které se dají nejen definovat pomocí vědomého procesu, ale zejména je možné k tomuto vědomému procesu vytvořit praktický přechod – od strategie do praxe – pro každého manažera, pro každého zaměstnance. Najednou se ve firmě objeví projekty, které vytváří samotní pracovníci, chápou jejich smysl i důležitost a přebírají za ně odpovědnost.  Celá firma se tak začíná velmi systematicky zaměřovat stejným směrem a může včas a s předstihem korigovat svůj směr  a reagovat na změny. Ve své praxi se mi léta osvědčují akční plány. Samotné akční plány však nestačí. Za nimi musí následovat systematická celoroční práce, vyhodnocování, nápravná opatření a zpětná vazba. Přesto je to jedna z mála funkčních cest, jak ze strategie udělat skutečný nástroj pro řízení celé firmy a zapojení všech zaměstnanců.

Analýza a tvorba procesů

 

  Všechny činnosti ve firmě jsou procesy. To co je činí produktivními, je však rozdíl mezi tím, zda jsou vědomé či nevědomé. Vědomé procesy znamenají, že přesně odráží všechny činnosti, vstupy, výstupy, odpovědné osoby a informační systémy s kterými daný proces či osoba pracuje. U jejich tvorby nestojí manažer, ale ten, kdo danou činnost každodenně vykonává a zná ji do největších detailů. Vizuálním zpracováním se vše vyjeví jako organizační mapa se všemi zákoutími, nedostatečně propojenými místy, nejasnými kompetencemi či postupy, ukážou se místa se zbytečnou administrativou a vytvoří prostor pro korekce všude tam, kde to přinese okamžitý i dlouhodobý efekt. Popis vědomých procesů přináší efekt už po jediné konzultaci!

  Podívejte se na můj youtube kanál

  Kontaktní formulář

  Souhlas s poskytnutím osobních údajů

  12 + 5 =

  Kontakt

  Maraj Martina - poradenství pro šťastnější život

    Nádražní 373
      76362 Tlumačov
      IČO 63392160
      DIČ CZ6561240026

  osobní konzultace na objednávku

  Pin It on Pinterest