SLUŽBY PRO FIRMY

SLUŽBY PRO FIRMY

Nabízím firmám cestu, jak z dobré firmy udělat vědomou firmu. Vědomá firma je taková, která si je v každém okamžiku vědomá toho, co dělá a proč to dělá – tzn. je sebe-vědomá. Nikoliv proto, jak silnou pozici má na trhu nebo jak direktivně řídí své lidi. Je si skutečně vědoma sama sebe – svých chyb, svých silných stránek, překážek s kterými se vyrovnává, procesů, které vykonává, strategií, kterou si definovala a kterou ví jak přenést do praxe a naplnit. Svými promyšlenými kroky pak ovlivňuje stávající firemní kulturu, spokojenost lidí v práci a dosahuje svých cílů radostněji. Vědomá firma je prorostlá novou formou komunikace, spoluprací a kreativitou. Vědomá firma je místo, kde stojí za to pracovat. Můj kanál na youtube.

Nabídka služeb pro firmy

Strategie - její identifikace a převedení do praxe

Ve firmách se často setkávám se situací, kdy je strategie vnímána jako velmi imaginální záležitost a je velmi málo aplikovaná v praxi mimo vyhlášení ročních cílů. Přesto je to tak krásný proces, který dává firmě život a jasný směr! I strategie je soubor kroků a činností, které se dají nejen definovat pomocí vědomého procesu, ale zejména je možné k tomuto vědomému procesu vytvořit praktický přechod – od strategie do praxe – pro každého manažera, pro každého zaměstnance. Najednou se ve firmě objeví projekty, které vytváří samotní pracovníci, chápou jejich smysl i důležitost a přebírají za ně odpovědnost.  Celá firma se tak začíná velmi systematicky zaměřovat stejným směrem a může včas a s předstihem korigovat svůj směr  a reagovat na změny. Ve své praxi se mi léta osvědčují akční plány. Samotné akční plány však nestačí. Za nimi musí následovat systematická celoroční práce, vyhodnocování, nápravná opatření a zpětná vazba. Přesto je to jedna z mála funkčních cest, jak ze strategie udělat skutečný nástroj pro řízení celé firmy a zapojení všech zaměstnanců.

Analýza a tvorba procesů

 

  Všechny činnosti ve firmě jsou procesy. To co je činí produktivními, je však rozdíl mezi tím, zda jsou vědomé či nevědomé. Vědomé procesy znamenají, že přesně odráží všechny činnosti, vstupy, výstupy, odpovědné osoby a informační systémy s kterými daný proces či osoba pracuje. U jejich tvorby nestojí manažer, ale ten, kdo danou činnost každodenně vykonává a zná ji do největších detailů. Vizuálním zpracováním se vše vyjeví jako organizační mapa se všemi zákoutími, nedostatečně propojenými místy, nejasnými kompetencemi či postupy, ukážou se místa se zbytečnou administrativou a vytvoří prostor pro korekce všude tam, kde to přinese okamžitý i dlouhodobý efekt. Popis vědomých procesů přináší efekt už po jediné konzultaci!

  Podívejte se na můj youtube kanál

  Manažerský mentoring, koučink a metodické vedení

  Jako manažerka, mentorka a poradkyně nabízím své know-how i v rámci individuálních konzultací pro vyšší a střední management. Mohu vám účinně pomoci se posouvat nejen v oblasti procesně řízené organizace, ale především tvorby strategie a její implementace do praxe, vedení lidí a plánování, manažerský reporting, prognózy a analýzy, řízení projektů ve firmě a přípravu funkčních strategií podniku. 

  Vizuální analýza aktuálních potřeb vaší firmy

  Někdy je těžké být nezaujatým pozorovatelem a správně určit, kde se zlepšováním začít. Často mám zkušenost, že firma cítí například nedostatečnou nebo ne zcela dobře postavenou motivaci pracovníků a chtěla by začít motivačním systémem. Po krátké době se však vyjeví, že „jádro pudla“ je spíše v nastavení procesů nebo nedostatcích v komunikaci či plánování, nebo dokonce v nevhodně nastaveném IS, případně ve způsobu, jakým se k lidem dostávají úkoly navazující nejen na strategii, ale i na porady apod. Proto to vhodné projít společně celou mapu firmy – začínající otázkou, jak firma pracuje se strategií, jaké má procesy, jak je může měřit, využívat data, jak jsou požadavky strategie a procesů přenášeny do personální oblasti a následně do motivačního systému. Také je třeba se zaobírat otázkou firemní kultury, komunikace, způsobem vedení porad, plánováním a zpětnou vazbou ve firmě. Tuto vstupní analýzu potřeb s vámi vytvořím jako vizuální mapu a uvidíte sami, že najdete v systému ta místa, jejichž revize a korekce přinese největší ovoce. Podívejte se na můj youtube kanál.

  Kontaktní formulář

  Souhlas s poskytnutím osobních údajů

  15 + 14 =

  Kontakt

  Maraj Martina - poradenství a terapie pro šťastnější život

    Nádražní 373
      76362 Tlumačov
      IČO 63392160
      DIČ CZ6561240026

  osobní terapie na objednávku:

  76901 Holešov, Palackého 1400,

  1. patro, pravidelně každý ČTVRTEK

  nebo dle individ.dohody

  Pin It on Pinterest