Opakujeme workshop Úvod do Nenásilné komunikace I. s poradním kruhem. Chcete-li se něco nového dozvědět o Nenásilné komunikaci, díky které váš život může být krásnější, zvu vás na akci, kterou pořádají Ilona a David Šťastní na Rusavě v jejich Sdílně Šťastný Svět.

Nemusíte mít žádnou zkušenost ani s poradním kruhem ani Nenásilnou komunikací. Stačí přinést sebe, otevřené srdce a mysl. Uvolníte se u hudební meditace, uslyšíte příběhy, dozvíte se Základy pro používání principů Nenásilné komunikace, aby byl náš život krásnější. Strávíte čas v úzkém kruhu lidí v rodinném prostředí u Šťastných. Na tento úvodní workshop navazují další dva – Nenásilná komunikace II a Nenásilná komunikace III. I tento první základní vstup vám může změnit život a vztahy s jinými. Celá triáda vás posune na zcela jinou úroveň ve vašich vztazích.

  • Adresa Rusava 21, 23.7.2021 v čase 17,30 – 19,30
  • přihlášky na infoćvaclavikova.com nebo osudovky@gmail.com
  • vstupné 350 Kč (platí se na místě)
  • Něco na sednutí, případně přikrývka s sebou
  • pouze pro 12 osob

Pin It on Pinterest