Některé firmy stále ještě část svých zaměstnanců řídí na dálku. Někteří pracují z domu, někteří pobírají náhradu mzdy a určitě mi dáte zapravdu, že takový stav dlouhodobě nikomu nemůže prospět. Už staré lidové rčení říká, že „práce šlechtí“ a mnoho lidí, kteří dlouhodobě nemohou být se svými kolegy u své práce, potvrdí, že to má dopad na jejich psychiku, často pak i na zdravotní stav.
Nemůžeme změnit to, co se teď děje kolem nás a to, že nemohou všichni zaměstnanci pracovat na svých místech. Můžeme však jako vědomá firma hledat a najít jiné způsoby, jak tyto naše „zdroje“ – tyto „zmražené poklady“ aktivně využít a udělat něco jinak. Jak díky takovým přístupům k využívání zdrojů upevnit vztahy, změnit firemní kulturu, vybudovat vzájemnou loajalitu nebo prostě jen přispět k lepšímu životnímu prostředí a tím pádem i k našemu zdraví. Možná jste čekali jiný článek o produktivitě a efektivitě, ale o tom až jindy, až bude na pořadu dne procesní řízení.

Photo by Dima Vodyakov on Unsplash

Pin It on Pinterest