Kdo by to neznal – nestyď se, styď se, neostýchej se, stydím se…. Prohlášení „Nestyď se“ i jakkoliv pozitivně motivované je však dvojitý zápor a vnáší do situace a našich buněk stále stejné vibrace a poselství. Existuje způsob, jak toto další  „NE-SLOVO“ vymazat z našeho slovníku. Jestli chcete vědět jak, čtěte dál tento můj příběh o slovu STUD.

Když se člověk zamyslí nad slovem nestyď se, slyším vibrace slova STUDENÝ, STUDNA, STÁT. Už to samotné uvědomění se je výzva toto slovo prozkoumat blíž.

V posledních dnech se ke mě dostalo dvakrát a díky tomu jsem si uvědomila, že je to šance udělat něco proto, abychom se studu mohli už začít zbavovat a nahradit ho v životě něčím, co nám pomůže příjemněji zvládat situace a vztahy, kde jsme se dříve cítili nepříjemně a nazývali jsme to studem nebo ostychem, což je jen společensky lépe přijatelná forma stejného slova.

O víkendu jsem měla možnost na rodinné akci toto slovo krásně prozkoumat a vidět ho v akci, která by vydala na celou knížku. Jedna osoba, která příjde do skupiny a chová se způsobem, kterému DÁVÁME NÁLEPKU STYDĚT SE, STYDÍ SE, aniž bychom věděli, co se na úrovni potřeb a emocí v daném člověku právě odehrává.

Nevím jak vy, ale já většinou zaregistruji několik scénářů co takové chování vyvolá:

 • většina lidí prohlásí veřejně onu hlášku „nestyď se“ čímž dotyčného musí uvést do ještě větších rozpaků, pokud v rozpacích skutečně je
 • někdo se v přítomnosti takto se projevujícího člověka distancuje a udělá sebe nebo dotyčného neviditelným,
 • někdo začne vtipkovat, aby situaci zlehčil, což má podobný efekt jako hláška „nestyď se“
 • někdo začne povídat příhody o tom, jak on se kde styděl nebo stydí,
 • někdo začne nabízet jídlo, alkohol, cigaretu, zábavu, protože se snaží „odhadnout“ co druhý potřebuje
 • někdo možná utrousí kousavou poznámku na účet „postiženého“ o lidech, kteří se chovají „stydlivě“ a „nemají k tomu důvod“
 • a někdo se tak empaticky vcítí do stydění se, že zahrne dotyčného další záplavou svých vlastních emocí,

Zajímavé je také to, že chování, které označujeme jako „stud“ nebo „ostych“ je často něco, co nedokáže přesně na úrovni pocitů popsat ani sám postižený, natož my, kteří nálepkujeme. Také si uvědomuji, že když vnímáme druhého jako že se STYDÍ, evokuje to trochu obraz, JAKO BY BYL VŮČI NÁM STUDENÝ. A to může vést k pocitu vlastní „uraženosti“, že se druhý od nás distancuje – je vůči nám „studený/chladný“, když my jsme tak přátelští, vřelí a pohostinní.

Uvědomila jsem si na tomto setkání, kde ani já jsem se nezachovala ideálně, že existuje východisko. Je třeba POCHOPIT VIBRAČNÍ PODSTATU SLOVA STUD, KTERÁ JE V NAŠICH BUŇKÁCH HLUBOKO USAZENA.

Musela jsem se vrátit do dětství a puberty, když jsem studovala podstatu slova stud. Najednou se mi vybavily desítky situací, kdy jsem se musela stydět za to, kolik měřím, jaká mám prsa, jaké mám zuby, jak se směji, jak mluvím, jakou jsem dostala známku, jak nakládám se svým tělem, jaké nosím oblečení, jaké se mi líbí ozdoby nebo oblečení a dokonce i za to, že mi přirozeně rostly chloupky na rukou nebo na nohou. Později se k tomu přidaly poznámky starších hochů, kteří si rádi dobírali mladší dívky, takže jsem znovu prožívala stud z nahoty, stud z těla, stud ze svých znalostí nebo oblečení či emocí, které se občas projevily na povrchu. Neskončilo to ani na gymplu, kde stud za chování, znalosti, známky, oblečení, vyznání, nespisovný slovník či rodiče a jejich původ, byly přímo povinností každého dne.

A protože v té době jsem nevěděla to, co vím dnes, přirozeně jsem tento svůj stud přenášela dále na svoje děti a své okolí. Kolikrát v životě jsem řekla někomu nestyď se a přitom nevěděla ani trošku, jaké KONKRÉTNÍ POCITY A POTŘEBY SE ZA TÍMTO NEPŘEHLEDNÝM CHOVÁNÍM SCHOVÁVAJÍ! Často říkáme „nestyď se“ malým dětem a já si až v poslední době uvědomuji, že jejich odvracení od nás či okolí nemusí být vůbec tím samým, co mohu prožívat v podobné situaci já. Tyto malé děti mohou často reagovat na naše myšlenky, náš pach, nějaká naše slova, nebo se jen právě probudily a potřebují větší prostor pro navázání komunikace a tisíce důvodů, které nevím, protože do cizího nitra nejde nahlédnout.

A taky z druhé strany – kolikrát v životě si POMYSLÍME NEBO ŘEKNEME „TEN BY SE MĚL STYDĚT!“ – za to, že je špinavý, smrdí, vybírá popelnice, vydělává hodně peněz, podvání ženu nebo manžela, nestará se o zahradu nebo o rodinu, pije a tisíce důvodů těmto podobných.

Jak víme, jaký příběh, minulost, jaké emoce a potřeby jsou za tou špičkou ledovce, kterou právě vidíme?

 • Pokud se stydím za druhého, znamená to, že druhý mi zrcadlí něco, co u sebe mám překryté, nevědomé, nepřiznané, něco mi připomíná, co si zatím vědomě neuvědomuji ale co mi může pomoci se studu nadobro zbavit
 • Pokud si myslím, že by se někdo měl stydět,  je to to stejné, protože dráždí něco, za co jsme se museli v životě stydět my sami, nebo co jsme si naopak nikdy nedovolili udělat a proto to chceme zakázat i jiným, nebo často jen memorujeme naučené ovládací programy rodiny, školy, společnosti
 • Pokud vyjádřím nebo si myslím, že by se někdo měl přestal stydět, chovám se velmi necitlivě k emocím a potřebám druhého a jeho situaci mu ještě více ztěžuji, či jeho stud v situaci zvyšuji a upevňuji a také tím ukazuji svůj velmi omezený pohled na vnitřní život každého

Takže jaké by mohlo být řešení? jak ve svém jazyce rozpustit staré vibrace slova STUD?

Pokud zachytíme v našich myšlenkách či slovech slovo STUD A JEHO ALTERNATIVY, NABÍDNĚTE DRUHÉMU NEBO SOBĚ ZÁJEM A ZVĚDAVOST

 • Co vás na tom člověku, chování nebo situaci dráždí?
 • Co se vás v té situaci dotýká? Jak byste pojmenovali tento svůj pocit? A co je dalšího za tímto pocitem? 
 • Kým byste byli v této situaci bez této myšlenky nebo tohoto pocitu?
 • Kým by pro vás byl tento člověk v této situaci bez této myšlenky?
 • Jaké by se otevřely možnosti, kdybychom dveře nezavřeli nálepkou, které říkáme stud?

Možná s tímto novým přístupem zjistíte, že vlastně nic takového jako STUD NEEXISTUJE. JE TO JEN KONCEPT – NÁLEPKA, KTERÁ NEZNAMENÁ NIC VÍC NEŽ NAŠE VLASTNÍ VZPOMÍNKY a představy.

Když se v takové situaci staneme průzkumníkem, dozvíme se o sobě i o  jiných mnoho zajímavého a nového. V prostoru mezi námi se objeví vibrace blízkosti a přijetí.

 

Pin It on Pinterest