Poslední z první série workshopů na Rusavě ve Sdílně Šťastný Svět  – III. část Nenásilná komunikace v praxi – jak přenést dovednosti získané během I + II. části do empatického naslouchání a zlepšení interakcí tam, kde druhá strana nezná nebo nedokáže uplatit principy Nenásilné komunikace. Pomoci druhým s vyjádřením svých potřeb je často v životě stejně důležité jako to, že se umíme vyjádřit. Pokud pomůžeme druhé straně v kontaktu se sebou ve chvíli kdy prochází emocemi, bude pro nás snazší najít východisko přijatelné pro obě strany.

  • Opět v pátek v čase 17,30 – 19,30
  • Sdílna Šťastný Svět Rusava 21
  • Cena 350 Kč
  • Přihlášky na info@vaclavikova.com nebo na osudovky@gmail.com

Photo by Andrew James on Unsplash

Pin It on Pinterest