Nový workshop Naši vyzyvatelé vás naučí, jak nalézt rovnováhu ve vztazích, které jsou pro vás nyní emočně náročné nebo vyčerpávající. Vyzyvatelé k nám přichází, aby nás nasměřovali k bližšímu přezkoumání toho, co uvnitř nás není v souladu, je nevědomé nebo není dokončené a co k nám tyto osoby a jejich chování přitahuje.

Naučíte se porozumět náročným situacím mezi vámi a vyzyvateli a zvládnout je lépe. Seznámíte se s tzv. ovládacími dramaty, která se objevují při interakcích nevědomě, jako důsledek naší výchovy, či v minulosti nevědomě přijatých principů ve  vyjednávání.  Pokud ve vašem okolí existují lidé, s kterými cítíte při jednání vyčerpání, frustraci, stres nebo opakující se negativní emoce, pak jste pravděpodobně v kontaktu se svým „vyzyvatelem“.

Jakmile rozeznáte své vyzyvatele a jejich strategie, budete schopni si také okamžitě uvědomit i své nevědomé reakce. Díky takovému vědomému přístupu se můžete v komunikaci více uvolnit a vnímat vše spíše z pozice pozorovatele než emočně zainteresované osoby. Toto základní porozumění vám dává šanci z konfliktu vystoupit a najít v situaci svoji vlastní sílu a stanovisko, aniž byste se cítili manipulování či ohrožování.

  • AKTUÁLNĚ SE KONÁ V HOLEŠOVĚ V CENTRU NAJDI SVOU KRÁSU PŘIHLÁŠENÍ ZDE
  • TERMÍN 11.9.2022 V ČASE 13 – 16 HODINY

Jak se dá na tento workshop navázat s dalšími nástroji?

Emoce a potřeby hravě a zdravě

Volně navazující nebo samostatný workshop nenásilné komunikace 2 hodiny

Na workshopu se naučíte vědomý jazyk na principech nenásilné komunikace. Víte-li co se děje, dokážete pak efektivně také sdělit své stanovisko a situaci zvládnout empaticky k sobě i jiným aniž by vyeskalovala do konflitku. Tyto dovednosti využijete v celém svém životě i v jiných situacích.

Cesta jaguára

celodenní kurz 9 – 16 hod

Na kurzu se naučíte obě dovednosti z obou workshopů dohromady. Tzn. že v jednom dni prozkoumáte téma Vyzyvatelů a naučíte se principům nenásilné komunikaci pro verbální zvládání těchto situací.

Cesta kolibříka

víkendový kurz pátek – neděle

Nejrozsáhlejší kurz, kde se kromě dovedností výše uvedených pustíte také do hlubokého prozkoumání toho, kde tyto stíny, programy, zranění vznikla a jak se vám v životě zrcadlí i v jiných situacích, zdánlivě nesouvisejících. Naučíte se zde mnohé techniky sebe-koučování, které vám celoživotně budou pomáhat zvládnout náročné situace v osobním i pracovním životě

  • spontánní kreslení,
  • spontánní psaní,
  • meditace,
  • přeprogramování starých nežádoucích programů
  • stopování pomocí řetězení události a další

 

Pin It on Pinterest